ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายรุ่งชัยทอง ยุบลพริ้ง
ตำแหน่ง : ครู วิชาการ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:47  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์อนันท์ อนุสนธิ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:44  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์อนันท์ อนุสนธิ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:44  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายณชย ไทยทองหลาง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:39  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ แสงคำราง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:35  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นางเปรมฤดี ทาหาวงษ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:34  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรานิษฐ์ พลประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:33  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:17  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบประกาศแข่งขันวิชาการเอกชน 2561
ชื่ออาจารย์ : นายวีรศักดิ์ ปลูกทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:16  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..