ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายรุ่งชัยทอง ยุบลพริ้ง
ตำแหน่ง : ครู วิชาการ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:47  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์อนันท์ อนุสนธิ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:44  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์อนันท์ อนุสนธิ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:44  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายณชย ไทยทองหลาง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:39  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ แสงคำราง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:35  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นางเปรมฤดี ทาหาวงษ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:34  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัทรานิษฐ์ พลประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:33  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุติมา คำลัยวงค์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:33  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันทวรรณ ศิริภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:22  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวิชาการระดับเขต กาฬสินธุ์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายสุรเชษฐ์ หวังมั่น
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,10:22  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..