กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนพล ศิริภักดิ์
ครู

นางเปรมฤดี ทาหาวงษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1