ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนออนไลน์ โรงเรียนบุญมีวิทยา [EP15].คลิกเลย
อนุบาล 
แยกตามระดับชั้น
 
อ.1(sparkle)
-กิจกรรมเคลื่อนไหว T-26: 
https://youtu.be/kz_kEGyMr-E
-คำศัพท์ Colour: 
https://youtu.be/uQ9ey23NyEo
-ทบทวนการเขียน: 
https://youtu.be/7eD3ZbhQ7Kw
-เลข 1-30 ๑-๓๐: 
https://youtu.be/cX_Xk8noFa0
 
อ.2(sparkle)
-กิจกรรมเคลื่อนไหว Walking: 
https://youtu.be/pcqgJ6QWWxY
-กิจกรรมเล่านิทาน: 
https://youtu.be/oOrTy_Moenc
 
อ.3(sparkle)
-กิจกรรมเคลื่อนไหว T-26: 
https://youtu.be/kz_kEGyMr-E
-ภาษาอังกฤษ Letter C-D: 
https://youtu.be/de_LySJJdV0
 
วิดีโอประถม
EP15 สุดท้ายแล้ว!
แยกตามรายวิชา
 
คณิตศาสตร์
[ป.1] https://youtu.be/gUuttY1Pq8I
[ป.2] https://youtu.be/ngiKnPLZSQM
[ป.3] https://youtu.be/Jq6ZcZrILC4
[ป.4] https://youtu.be/vs-WW-qTOuc
[ป.5] https://youtu.be/U8jNRvlGbnc
[ป.6] https://youtu.be/8mKqfkfJSa8
 
วิทยาศาสตร์
[ป.1-2] https://youtu.be/27bmIdBnKJM
[ป.3-4] https://youtu.be/8BrVXzHRINU
[ป.5-6] https://youtu.be/6t7thIQEj-I
 
ภาษาอังกฤษ
[ป.1] https://youtu.be/pQQkUugO944
[ป.2-3] https://youtu.be/5Qt0jgNHiG4
[ป.4] https://youtu.be/JiKEddvZov4
[ป.5] https://youtu.be/awjTkZ-slPA
[ป.6] https://youtu.be/oMEIiL4ngsA
[IEP1-6] https://youtu.be/C8sSTXa9xe8
 
ภาษาไทย
[ป.1] https://youtu.be/40jfuNaGoQo
[ป.2] https://youtu.be/--i9qx3Hc38
[ป.3] https://youtu.be/8EW1iPslapo
[ป.4] https://youtu.be/n4OaG3F9Abg
[ป.5-6] https://youtu.be/oBeOhuTV2_I
 
สังคมศึกษา
[ป.1-3] https://youtu.be/uoZrT0Ubg3k
[ป.4-6] https://youtu.be/svYhwdKwFvQ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 3 ครั้ง