ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนออนไลน์ โรงเรียนบุญมีวิทยา [EP13].คลิกเลย
อนุบาล  แยกตามระดับชั้น
อ.1(sparkle)
-กิจกรรมเคลื่อนไหว ดอกไม้บาน: 
https://youtu.be/xji_rSgBxFI
-ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ Animals: 
https://youtu.be/Q264QyjAVZ0
-ฝึกเขียนเลข 21-30: 
https://youtu.be/iDVtcrEvk0w
 
อ.2(sparkle)
-กิจกรรมเคลื่อนไหว ฉันคือเมฆ: 
https://youtu.be/MSn7AXFqoyI
-จินตคณิต (ลบเลข): 
https://youtu.be/31q_th8d3Xs
-คำศัพท์ Animals: 
https://youtu.be/THs8K5maFq4
 
อ.3(sparkle)
-กิจกรรมเคลื่อนไหวออกกำลังกาย: 
https://youtu.be/CWsTjo33d5M
-อารมณ์ของฉัน: 
https://youtu.be/DaIy5M7XKu0
-ภาษาไทย ทบทวนสระ 32 ตัว: 
https://youtu.be/ZkO81DwopeA
 
วิดีโอประถม [17.06.2020] EP13
แยกตามรายวิชา
 
คณิตศาสตร์
[ป.1] https://youtu.be/WKe5H0qrtTg
[ป.2] https://youtu.be/a_EPTnz6hEY
[ป.3] https://youtu.be/wbBIf4P7wQ8
[ป.4] https://youtu.be/E7lucnzkONc
[ป.5] https://youtu.be/Z_W-_Nzkj7s
[ป.6] https://youtu.be/XFK1sk9TCkc
 
วิทยาศาสตร์
[ป.1-2] https://youtu.be/ZVLC_AuEoLg
[ป.3-4] https://youtu.be/E-18mOAtjHs
[ป.5-6] https://youtu.be/LVfaEQQoQCs
 
ภาษาอังกฤษ
[ป.1] https://youtu.be/b9-3ibrgR-0
[ป.2-3] https://youtu.be/YX7nLGBGafw
[ป.4] https://youtu.be/JiKEddvZov4
[ป.5] https://youtu.be/awjTkZ-slPA
[ป.6] https://youtu.be/oMEIiL4ngsA
[IEP1-6] https://youtu.be/MtYbvB3oJ4s
 
ภาษาไทย
[ป.1] https://youtu.be/bCIYlw7zUaI
[ป.2] https://youtu.be/ZzJsu4EhpQQ
[ป.3] https://youtu.be/UbJucRYljTI
[ป.4] https://youtu.be/taTOMQj_PWo
[ป.5] https://youtu.be/XT98uaNn-b0
[ป.6] https://youtu.be/LgskCa2Gsx4
 
สังคมศึกษา
[ป.1-3] https://youtu.be/iIqBbyNPwcw
[ป.4-6] https://youtu.be/wxnci4sINKw
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 6 ครั้ง