ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนออนไลน์ โรงเรียนบุญมีวิทยา [EP12].คลิกเลย
อนุบาล 
แยกตามระดับชั้น
 
อ.1
-กิจกรรมเคลื่อนไหว พระอาทิตย์: 
https://youtu.be/U_KEdqYPyHg
-ภาษาอังกฤษ ONE-TEN: 
https://youtu.be/LXjkNcOkQyw
-ฝึกเขียน เลขไทย ๑๑-๒๐: 
https://youtu.be/vQUsstZrCXQ
 
อ.2(sparkle)
-กิจกรรมเคลื่อนไหว Up and Down: 
https://youtu.be/dQBBYvNVNR0
-สิ่งไม่มีชีวิต: 
https://youtu.be/QMtSTjyDVXA
-อารมณ์ของฉัน: 
https://youtu.be/AGtMBtvYCWU
 
อ.3(sparkle)
-กิจกรรมเคลื่อนไหว Head&Shoulder: 
https://youtu.be/XiU8LtXEirs
-ภาษาไทย เกมการศึกษา อะไรเอ่ย: 
https://youtu.be/a_YhBORld3g
-ภาษาอังกฤษ  My body: 
https://youtu.be/M5p1YOuxics
 
วิดีโอประถม EP12
แยกตามรายวิชา
 
คณิตศาสตร์
[ป.1] https://youtu.be/1hjqPH2ragA
[ป.2] https://youtu.be/sDon8szPogI
[ป.3] https://youtu.be/ZK1e_0cn-pY
[ป.4] https://youtu.be/4-OGnZ2QK50
[ป.5] https://youtu.be/b31aEb1dNnE
[ป.6] https://youtu.be/QEkXnz7jMCo
 
วิทยาศาสตร์
[ป.1-2] https://youtu.be/hn7Sarmmz-c
[ป.3-4] https://youtu.be/Jqxpqujp61k
[ป.5-6] https://youtu.be/gjkumGDZM80
 
ภาษาอังกฤษ
[ป.1] https://youtu.be/u12BHWQD2jM
[ป.2-3] https://youtu.be/o237zW6lNsQ
[ป.4] https://youtu.be/cyVVPQBiRpg
[ป.5] https://youtu.be/Mm7QU4uKNXY
[ป.6] https://youtu.be/2qrJuMP7JA4
[IEP1-6] https://youtu.be/cU4Bkt23sPc
 
ภาษาไทย
[ป.1] https://youtu.be/GpYu7ARe5yU
[ป.2] https://youtu.be/bCIYlw7zUaI
[ป.3] https://youtu.be/jPCI-EJwBUE
[ป.4] https://youtu.be/Z9Cmh3V6Jog
[ป.5] https://youtu.be/Zl3_pPs6b0k
[ป.6] https://youtu.be/of3oIEmGPG8
 
สังคมศึกษา
[ป.1-3] https://youtu.be/sDlg4135g7E
[ป.4-6] https://youtu.be/-EFg7E0nfzo
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 3 ครั้ง