ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนออนไลน์ โรงเรียนบุญมีวิทยา [EP11].คลิกเลย
อนุบาล [15.06.2020] 
แยกตามระดับชั้น
 
อ.1(sparkle)
-กิจกรรมเคลื่อนไหว head&shoulder: 
https://youtu.be/XiU8LtXEirs
-My Body ร่างการของฉัน: 
https://youtu.be/VGDTKFzsArg
-ฝึกงานเขียนสระ เ-อะ เ-า: 
https://youtu.be/iN3Sy9zmMCU
 
อ.2(sparkle)
-.กิจกรรมเคลื่อนไหว T-26: 
https://youtu.be/kz_kEGyMr-E
-จินตคณิต(บวกเลข): 
https://youtu.be/-lgFyDv11jI
-การแจกลูกสะกดคำประสมสระ อุ อู: 
https://youtu.be/VlZqFXDLDTM
 
อ.3(sparkle)
-กิจกรรมเคลื่อนไหว ฉันคือเมฆ: 
https://youtu.be/MSn7AXFqoyI
-จินตคณิต(บวก ลบ เลข): 
https://youtu.be/IF5f-Np8K8M
-Work shop ไข่แฟนซี: 
https://youtu.be/bSqGS0LOY4M
 
 
คณิตศาสตร์
[ป.1] https://youtu.be/ZblkZLxfc4s
[ป.2] https://youtu.be/Rg5cU00XrUE
[ป.3] https://youtu.be/8wcgup5MKJM
[ป.4] https://youtu.be/FnUhdpUDYxU
[ป.5] https://youtu.be/FumdXvCBLVA
[ป.6] https://youtu.be/itASrxgunCo
 
วิทยาศาสตร์
[ป.1-2] https://youtu.be/vUa73K6oaHI
[ป.3-4] https://youtu.be/aLYGYepEoa0
[ป.5-6] https://youtu.be/o2dwWDyj22E
 
ภาษาอังกฤษ
[ป.1] https://youtu.be/b6jNpVrE3ko
[ป.2-3] https://youtu.be/sMkSITJK1PU
[ป.4] https://youtu.be/oIme-PPJUvU
[ป.5] https://youtu.be/F59i3tTorMs
[ป.6] https://youtu.be/r2MPdkOntuw
[IEP1-2] https://youtu.be/5Bb4Qh-tnGw
[IEP3-4] https://youtu.be/dEfA8G62izQ
[IEP5-6] https://youtu.be/XCT_9p3taB4
 
ภาษาไทย
[ป.1] https://youtu.be/ixPszdyqSso
[ป.2] https://youtu.be/YRevU4nLqS0
[ป.3] https://youtu.be/YRevU4nLqS0
[ป.4] https://youtu.be/zKqXzwW8zAQ
[ป.5-6] https://youtu.be/qkN6_3lqlN0
 
สังคมศึกษา
[ป.1-3] https://youtu.be/wkgQHbthIsA
[ป.4-6] https://youtu.be/KUz1eSCg3WY
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 18 ครั้ง