ภาพกิจกรรม
แข่งขันจินตคณิต (คิดเลขเร็ว) ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา วันที่23 ก.พ.2562
[ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่2 ]
-จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562  ณ จังหวัดนครราชสีมา
-โรงเรียนบุญมีวิทยา และอนุบาลบุญมีวิทยา ได้ส่งนักเรียนที่มีความสนใจจำนวนมากเพื่อเข้าแข่งขันรายการนี้
นับว่าเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนจะเข้าร่วม หลังจากใช้หลักสูตรนี้เข้ามาในการเรียนการสอน
-ร่วมส่งกำลังแรงใจช่วยด้วยนะครับ yes
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2562,10:49   อ่าน 273 ครั้ง