รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบุญมีวิทยา
192 หมู่ 13   ตำบลร่องคำ  อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46210
เบอร์โทรศัพท์ 043897565
Email : boonmeevittaya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :