ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ก.พ. 62 นำนักเรียนไปวัดบุญ วันมาฆบูชา
02 ก.พ. 62 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6
01 ก.พ. 62 ถึง 05 ก.พ. 62 สอบปลายภาค 2/2561
23 ม.ค. 62 การแข่งขัน คิดเลขเร็ว (จินตคณิต) ครั้งที่1
การแข่งขัน คิดเลขเร็ว (จินตคณิต) ครั้งที่1
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมชมและให้กำลังใจลูกๆบุญมีทุกๆคน
วันที่ 23 ม.ค. 2562
เวลา. 08.00น.-12.00น.
ณ หอประชุมโรงเรียนบุญมีวิทยา

ชุดปกติตามวัน
04 ม.ค. 62 จับฉลากของขวัญ ปีใหม่
27 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 เข้าค่ายพักแรม ป.4-6
เข้าค่ายพักแรม ป.4-6 ลูกเสือ-เนตรนารี 
เป็นการเข้าค่ายแบบค้างคืน 
ชุดลูกเสือ
26 ธ.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ ประเภทสำรอง ป.1-3
เข้าค่ายลูกเสือ ประเภทสำรอง  ป.1-3 
ณ โรงเรียนบุญมีวิทยา
ชุดลูกเสือ
25 ธ.ค. 61 วันคริสต์มาส
โรงเรียนบุญมีวิทยาจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส ขึ้นในวันที่25 ธันวาคม 2561 
นักเรียนชาย เสื้อสีแดง กางเกงนักเรียน
นักเรียนหญิง เสื้อสีแดง กระโปรงนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนบุญมีวิทยา
นักเรียนชาย เสื้อสีแดง กางเกงนักเรียน นักเรียนหญิง เสื้อสีแดง กระโปรงนักเรียน
16 ธ.ค. 61 แข่งขันวิชาการ กลุ่มตัวแทนโรงเรียนเอกชน 3 เขต
โรงเรียนบุญมีวิทยา ชนะเลิศในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนหลายรายการ จึงมีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในประเภทต่างๆ และได้กำหนดวันแข่งขันคือ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
ชุดนักเรียน
13 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 ติว O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่6
วิทยากรชั้นนำของประเทศ ได้รับเชิญจากโรงเรียนให้ทำการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ของนักเรียนชั้น ป.6
ชุดนักเรียน โรงเรียนบุญมีวิทยา
11 ธ.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61 กีฬากลุ่ม ร่องคำ
ร่วมขบวนกีฬาของกลุ่มร่องคำ โดยได้นำนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่4 ไปร่วมขบวน
ชุดพละ
14 พ.ค. 61 เปิดเรียน ภาคเรียน 1/2561
12 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ อนุบาล 1-ป.6
บริเวณหอประชุมโรงเรียนบุญมีวิทยา
04 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่2 สำหรับ ป.4-ป.6
03 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่2 สำหรับ ป.1-ป.3
02 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่2 สำหรับอนุบาล 1-3
21 เม.ย. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่1 สำหรับ ป.4-ป.6
โรงเรียนบุญมีวิทยา ชุดสุภาพเรียบร้อย
20 เม.ย. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่1 สำหรับ ป.1-ป.3
โรงเรียนบุญมีวิทยา ชุดสุภาพเรียบร้อย
19 เม.ย. 61 ลงทะเบียนเรียนครั้งที่1 สำหรับอนุบาล 1-3
-โรงเรียนบุญมีวิทยา -ชุดสุภาพเรียนร้อย
18 เม.ย. 61 ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน และการรับลงทะเบียน
23 มี.ค. 61 ถึง 25 เม.ย. 61 เปิดเรียนพิเศษ ภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์)
-โรงเรียนบุญมีวิทยา -ชุดสุภาพ
17 ม.ค. 61 ติว O-NET
08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 สอบเก็บคะแนน กลางภาค
ขอให้นักเรียนตั้งใจทบทวนบทเรียนให้มากๆ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติวตัวไปตลอดชีวิต
ชุดนักเรียน
07 ม.ค. 61 ติว O-NET
ทางโรงเรียนได้มีการจัดการยกระดับการศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้มีการจัดติว O-NET. ณ โรงเรียนบุญมีวิทยา
ตามที่ครูประจำชั้นได้นัดหมาย